Chứng khoán 24h: Đột biến ở HPG, Masan Resources phát hành 90 triệu cổ phiếu trả cổ tức

HPG đã đóng cửa ở mức gần như cao nhất phiên (+3,18%) là 22.700 đồng/cổ phiếu với khối lượng gần gấp 3 bình quân 60 phiên gần nhất. Lượng tiền đổ vào đã giúp HPG đạt giá trị 288 tỷ đồng.

Original source: https://bizlive.vn/tai-chinh/chung-khoan-24h-dot-bien-o-hpg-masan-resources-phat-hanh-90-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-3526618.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *