Phiên 7/11: Đột biến ở HPG, khối ngoại trở lại mua ròng 114 tỷ đồng

Giao dịch sôi động, khối ngoại trở lại mua ròng 133 tỷ đồng trên HOSE. Tuy vậy, khối này vẫn bán ròng 14 tỷ đồng trên HNX và 4,8 tỷ đồng trên UpCoM.

Original source: https://bizlive.vn/tai-chinh/phien-711-dot-bien-o-hpg-khoi-ngoai-tro-lai-mua-rong-114-ty-dong-3526616.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *